List do Mieszkańców ME

Szanowni Państwo!

W dniu 20.04.2012 , w związku z licznymi uwagami mieszkańców odbyło się spotkanie Zarządu Wspólnoty z firmą ochrony w sprawie parkowania samochodów na naszym osiedlu.

Uprzejmie przypominamy i prosimy aby stosować się do przyjętych w regulaminie porządku domowego przez nas wszystkich ustaleń.

1. Nie wolno parkować na zakazie parkowania przy bramie wjazdowej do osiedla. Miały miejsce tam już dwa wypadki uszkodzenia aut m. in. z powodu zablokowania dojazdu do bramy przez pozostawione nieprawidłowo samochody. Ewentualne roszczenia mogą finansowo dotknąć nas wszystkich.

2. Nie wolno blokować ciągu głównego chodnika biegnącego przez osiedle. Nie wolno stawać kołami na chodnikach. (Prawie wszyscy jesteśmy kierowcami, ale czasami zmieniamy się w pieszych, jest wiele młodych matek z wózkami, musi być przejście)

3. Absolutnie nie wolno parkować na drodze przeciwpożarowej (trudno to w ogóle uzasadniać)

Zdajemy sobie sprawę , że miejsc do parkowania jest tyle ile jest. Ale jednocześnie wiemy, że nawet wracając bardzo późno w nocy można znaleźć miejsce w głębi osiedla niekoniecznie pod własnym oknem. A mały spacer jeszcze nikomu nie zaszkodził.

Zobowiązaliśmy firmę ochroniarską do restrykcyjnego przestrzegania powyższych ustaleń ponieważ tolerowanie nagannych zachowań prowadzi do całkowitego rozprężenia. Żyjemy razem wg ustalonych przez nas zasad i jesteśmy zobowiązani je przestrzegać .

Osoby które nie przestrzegają powyższych zasad narażają się na : trudno usuwalne naklejki na szyby, mandat za złe parkowanie (nowe przepisy umożliwiają Policji i Straży Miejskiej na prywatnych posesjach gdzie jest znak strefy ruchu na nakładanie sankcji), odholowanie auta.

Chcemy podkreślić, że nie jest naszym celem jakiekolwiek utrudnianie Państwu życia . Jesteśmy jednak zbiorowością i to co dobre dla nas nie zawsze odpowiada sąsiadowi.

Na progu sezonu letniego uprzejmie prosimy właścicieli garaży , aby na noc trzymali w nich swoje auta. Inaczej zakorkujemy się na dobre i skarg, pretensji będzie dużo więcej.

Serdecznie pozdrawiamy i prosimy o wyrozumiałość

Zarząd Wspólnoty

Posted in News, Zarząd | Leave a comment

Co z użytkowaniem wieczystym

Przeglądając ostatnio informacje w internecie natknąłem się na następujący artykuł:

Posted in News, Użytkowanie Wieczyste | Leave a comment

Internet dla mieszkańców

Chciałbym przedstawić Państwu propozycję wykonania podłączenia naszego osiedla do Internetu. Takie podłączenie pozwoliło by na zapewnienie dostępu do sieci Internet dla każdego lokalu na naszym osiedlu z prędkością 10Mb/s.

Podłączenie osiedla do internetu, może nam zapewnić oprócz oczywiście samego dostępu do sieci, szereg dodatkowych możliwości (pod warunkiem, że będzie taka wola mieszkańców):

 • możliwość stworzenia wewnętrznego (dostępnego tylko z sieci osiedlowej) serwisu z dostępem do wszystkich dokumentów (rachunki, faktury) wspólnoty – każdy będzie mógł sam sprawdzić jakimi kosztami jest obciążana wspólnota, możliwość kierowania szybkich ankiet do właścicieli, aby poznać zdanie mieszkańców na sprawy dotyczące osiedla
 • wdrożenie zakupionego wspólnotowego systemu rozliczania kosztów utrzymania, system zostanie umieszczony na serwerze wspólnoty i będzie jej własnością. Staniemy się niezależni od administratora.
 • otworzy drogę do rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu, łatwe dodawanie dodatkowych kamer (piwnice, wózkownie, wejścia do budynków, dodatkowe na terenie osiedla)
 • łatwa wymiana plików pomiędzy mieszkańcami,
 • dla młodzieży możliwość grania w gry sieciowe w obrębie sieci osiedlowej,
 • telefonię przez internet w cenie 9 – 12 zł miesięcznie od przyłączonego numeru,

W ramach opłaty miesięcznej zostanie zapewnione łącze światłowodowe do osiedla oraz wynajęcie administratora opiekującego się siecią osiedlową, dbającego o jej bezawaryjne funkcjonowanie. Opłata zostanie tak skalkulowana, aby zapewniała pewien, niewielki zapas środków na zakup elementów zapasowych pozwalających dokonywać ewentualnych napraw bez przerwania działania. Ewentualna niewykorzystana kwota nadpłaty zostanie rozliczona w/g rzeczywistych kosztów na koniec każdego roku i podana w sprawozdaniu rocznym w osobnej pozycji.

Cena za przedstawioną propozycję nie przekroczy 45 zł od lokalu na miesiąc. Opłata ta zostałaby doliczona do comiesięcznej opłaty za mieszkanie wpłacanej na konto wspólnoty i nie będzie zależała od wielkości i przeznaczenia lokalu.

Przykładowe ceny usług dostępu do sieci operatorów sieciowych:

 • UPC  – 66 zł  (Fiber Power 10Mb/s – tylko internet)
 • MyNet – 65 zł  (NET2048 – 2mb/s)
 • Aster – 50zł   (10Mb/s – tylko internet)

Wykonanie sieci osiedlowej wraz z przyłączem do internetu to koszt ok. 50 tys. Kwota ta pozwoli na wykonanie połączeń światłowodowych pomiędzy blokami, zakup profesjonalnego serwera do zarządzania siecią oraz niezbędnych urządzeń sieciowych do przesyłania sygnału w sieci osiedlowej.

W celu obniżenia zaproponowanych kosztów możemy rozważyć następujące możliwości:

 1. Zmniejszenie prędkości łącza do Internetu, a tym samym prędkości dostarczonej do lokalu.
 2. Spróbować przyłączyć do sieci sąsiednie osiedle.
Posted in News | Leave a comment

Spotkanie z Zarządem

Szanowni Państwo, jeśli są Państwo zainteresowani spotkaniem z nami jeszcze przed zebraniem, to zapraszamy na spotkanie w czwartek (24.03) o godz. 19 w garażu bloku nr. 8 – osoby z innych bloków proszę podejść podjazdem dla samochodów, spotkanie będzie blisko bramy garażowej.
Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania (lub przygotować odpowiedzi na zebranie), chętnie przyjmiemy sugestie, które jeszcze przed spotkaniem postaramy się przekształcić w stosowne uchwały.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Posted in Zarząd | Leave a comment

Użytkowanie wieczyste -> własność gruntu

Głosowanie uchwały w sprawie przeprowadzenia przekształcenia użytkowania wieczystego działki, na której jest wybudowane nasze osiedle zostało zakończone niewielką przewagą głosów “za” (52,93% udziałów w gruncie) przy równoczesnym zaistnieniu głosów “przeciw” przeprowadzeniu takiej operacji.

Najważniejszą sprawą przy próbie przeprowadzenia takiej operacji jest to, że z wnioskiem o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność musi wystąpić 100% właścicieli gruntu. Przesłaliśmy do Państwa propozycję procedury w/g jakiej takie postępowanie mogłoby zostać przeprowadzone. Jasno z niej wynika, że nie ma pewności iż takie postępowanie uda się kiedykolwiek zakończyć. Z tej też przyczyny Zarząd nie zdecydował się na jej rozpoczęcie. Procedura zakłada wystąpienie do sądu przeciw nam samym. Nie ma pewności kiedy i jaki zapadł by wyrok w tej sprawie przy tak małej ilości głosów “za” nad uchwałą, którą musielibyśmy się podpierać w sądzie.

Szczęśliwie dla nas sytuacja w naszym kraju, w sprawie instytucji Użytkowania wieczystego zaczyna się zmieniać i jak w mało której sprawie wszystkie opcje polityczne są tutaj zgodne. Prawo użytkowania wieczystego należy zmienić (zlikwidować – przekształcić we własność) na poziomie ustawodawczym. Pojawiające się w mediach wiadomości w ostatnim czasie wydają się być optymistyczne dla nas i potwierdzają, że w tym wypadku brak decyzji może wyjść nam na dobre.

Poniżej link do jednego z artykułów jakie można znaleźć w Internecie. http://wyborcza.pl/1,75478,9205147,Wez_ziemie_wieczysta_od_PiS__PO__SLD_i_PSL.html

Posted in News, Użytkowanie Wieczyste | Leave a comment

Porozumienie z MPWiK

W listopadzie 2010r ostatecznie udało się doprowadzić do sfinalizowania trójstronnego porozumienia między MPWiK, SM “Moje Eldorado” w likwidacji i Wspólnotą Mieszkaniową “Moje Eldorado”. Na mocy tego porozumienia, zobowiązanie zapłaty przez MPWiK na rzecz  spółdzielni kwoty ok. 105 tys. zł (za wykonanie przyłączy sieci kanalizacyjnej), spółdzielnia przekazała naszej wspólnocie. Dla wspólnoty oznacza to, iż najbliższe faktury za korzystanie z sieci MPWiK będą rozliczane poprzez kompensaty do czasu wyczerpania się powyższej kwoty. Pierwsza skompensowana faktura została wystawiona za miesiąc grudzień 2010r.

Posted in News | Leave a comment

Logo strony

Poszukujemy osoby, która wykona bezpłatnie logo dla naszej strony. Logo zostanie umieszczone w nagłówku strony (powyżej) w miejsce aktualnego.
Logo powinno mieć wymiary 940 x 198 pikseli i być wykonane w formacie jpg, gif lub png. Zapraszamy do przesyłania propozycji na adres admin@mojeeldorado.pl

Posted in Admin | Leave a comment

Żółte kontenery na odpady segregowalne

Jak pewnie Państwo zauważyli przed  świętami pojawił się problem z wywozem śmieci z kontenerów przeznaczonych na odpady przeznaczone do segregacji.

W zaistniałej sytuacji Zarząd zobowiązał administratora – p. Truchleskiego do rozwiązania wspomnianego problemu. Sprawa ta została już wcześniej poruszana w rozmowach z firmą Sita, tak aby podobne problemy ponownie się nie pojawiały. Spodziewamy się dostawienia dodatkowego żółtego kontenera do każdej z altan śmietnikowych lub wywozu obecnego kontenera 2x w tygodniu.

Administrator zobowiązał się załatwić sprawę do końca stycznia 2011.

nieprawidłowe odpadyTo zdjęcie przedstawia zawartość kosza, za jaką wspólnota została upomniana, iż takiego rodzaju śmieci nie będą wywożone z żółtych kontenerów. Przypominamy że do żółtych pojemników można wyrzucać tylko śmieci nadające się do ponownego przetworzenia.

Posted in News | Leave a comment

Przeniesienie urzędu pocztowego

W poprzednim tygodniu Zarząd ponownie rozpoczął działania mające na celu zmianę urzędu pocztowego, z którego na nasze osiedle są dostarczane listy (w szczególności te polecone). Udało nam skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie siecią dystrybucji przesyłek w Poczcie Polskiej.

Przedstawiliśmy im naszą sytuację oraz naszą propozycję zmian. Zaproponowaliśmy aby wszelkie przesyłki dla naszego osiedla były dostarczane z urzędu pocztowego przy ul. Łąkowej.

Obiecano nam zająć się sprawą. Aktualnie uzyskaliśmy ustne potwierdzenie, że naszą sprawę da się załatwić pozytywnie. Czekamy na oficjalne potwierdzenie ze strony Poczty Polskiej.

Dziś (03.01.11) otrzymaliśmy skan pisma potwierdzającego decyzję o zmianie urzędu pocztowego.

Posted in News | Leave a comment

Droga Markowskiego

W ostatnich tygodniach Wspólnota prowadziła działania w celu wykonania remontu naszej drogi dojazdowej do osiedla. Została zorganizowana akcja “protestacyjna” z transparentem w czasie otwarcia nowego budynku Muzeum Lotnictwa oraz powiadomiona prasa.

W Gazecie Wyborczej ukazały się artykuł opisujący “naszą” drogę do Muzeum Lotnictwa

Posted in News | Leave a comment